לכל שאלה טכנית בנושא מקוואת ניתן להתקשר לר' יוסי לוי: 054-3287701

לקריאת הסבר על מצות טהרת המשפחה

 

קרית שמואל :

טל' במקוה - 04-6723115

גב' אילנה כהן - 04-6725577

 

שיכון ב ':

טל' במקוה - 04-6723114
גב' פירחה ויזאן - 077-7081064 ; 050-9774797

 

שיכון ד' :

04-6731090
גב' סימה טרבלסי  - 050-2761610, 04-6723914

 

שיכון א':

טל' במקוה -  04-6723796

טל' בלנית - 04-6725937 

 

שיכון ג ':

הנביאים / אלנטהון

טל' במקוה 054-8479335

גב' כנרת 054-8479335, 054-2327999

 

מקווה מורדות :

טל' במקוה - 077-4450608

טל' בלנית - 050-9499609 

 

מרכז העיר:

טוהר הלבנה

טל' בלנית - 052-6425770

 

טבריה עלית:

טל' במקוה - 043012012 

גב' מילר 0548403405

טל' בלנית 0504152764

 

המכתב הבא נכתב אל ועדה שעסקה בהקמת מקוה טהרה בעיר בוגוטה שבקולומביה. הרבי מבקש מהם לזרז את הקמת המקווה ואת הפרסום אודותיו .

אין צורך להאריך בגודל ערך הקמת המקווה. בנוסף על כך שטהרת המשפחה היא אחת מהמצוות העיקריות שבתורתנו הקדושה, הנה מצוה זו – וכל מה שכרוך בה – היא אחד מעמודי התווך שבזכותם ועל ידם יכול עם ישראל לסבול את כל קושי ועול הגלות ולהיות בריאים בגופם ובנשמתם .

ונקודה נוספת: קיום מצוה זו אינו ענין הנוגע למקיימי המצוה – הבעל והאשה בלבד, אלא הוא נוגע לבנים הנולדים ולבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, שכן כאשר ההורים שומרים דיני טהרת המשפחה, בניהם ובנותיהם הם ילדים כשרים; אך אם ההורים לא נזהרים בכך, חס ושלום, הרי זה פגם בנשמת ובגוף הילדים, הנכדים, והנינים וכו' וכו'.

בנוסף, אין זה ענין פרטי של הורים וילדיהם אלא ענין כללי של עם ישראל, וכפי שמבואר בכמה מקומות בדברי רבותינו זכרונם לברכה אשר על ידי הטהרה השכינה האלוקית שורה בעם ישראל .

בשל סיבות אלו, מובנת חשיבות הבניה המזורזת, ייפוי המבנה והפרסום אודותיו. כל טרחה כדאית בשביל להביא את הענין לידי גמר טוב ולהקדימו עד כמה שאפשר.