בית חב"ד דואג שכל יהודי יכיר את מצוות החג ומנסה עד כמה שניתן לזכות יותר ויותר יהודים במצוות החג. אנו פועלים סביב מעגל השנה:

ר"ה - תקיעת שופר בקבוצי האוכלוסיה המבוגרת בבתי מלון, ובקרב יוצאי מדינות חבר העמים.
סוכות - הקמת סוכה ציבורית וזיכוי הרבים במצות ארבעת המינים.
חנוכה - הקמת חנוכיות מרכזיות וזיכוי יהודים במצוות ההדלקה.

לגלריה הפלגה חנוכה תש"פ לחץ כאן
פורים - חלוקת משלוחי מנות, סעודת פורים מרכזית, קריאת מגילה במקומות ציבוריים.
פסח - חלוקת מצה שמורה.
ל"ג בחחחעומר - תהלוכת ל"ג בעומר המונית לילדים.
שבועות - שמיעת עשרת הדברות.

ניתן לתאם פעילות מרוכזת במקומות ציבוריים (מרכזי קשישים, מפעלים, קניונים, בתי מלון, מוסדות ציבור וכד') הכוללת דברי הסבר אודות משמעות מצוות החג וזיכוי המשתתפים במצוות החג כמו שמפורטות לעיל.

לתאום ניתן לפנות למשרדי בית חב"ד 04-6721080