מכירת החמץ באתר זה תתאפשר עד יום רביעי, י"ד בניסן תש"פ

 

(8.4.20) בשעה 10:30 בבוקר

  

מכירת חמץ תש"פ - 2020

הדרכה מלאה למכירת חמץ מופיעה בתחתית העמוד
למוכרי חמץ במדינות שסוף זמן המכירה מוקדם מהזמן בישראל (כגון, אוסטרליה, תאילנד וכיו"ב), ממנה הרב, שליח מטעמו, שיבצע את המכירה לפי הזמן באוסטרליה. אי לכך, באיזורי זמן אלה המוקדמים מהזמן בישראל, יבצעו את המכירה 9 שעות לפני סוף זמן המכירה בישראל.

 

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב יוסף קרמר, שליח ראשי בעיר טבריה ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.

 

 

 

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

 

 

 

לאחר מילוי כל הפרטים, לחץ על כפתור 'שלח' המופיע בתחתית העמוד, והמתן לקבלת אישור.
לא ישלח אישור במייל
.

  

מכירת חמץ - מידע בסיסי

 

מכירת חמץ מתבצעת באמצעות פעולת 'קנין' פשוטה שניתן לבצע בבית. את מוצרי החמץ שאנו מעוניינים לשמור לאחרי חג הפסח, וכך את כלי החמץ, מרכזים בפינה צדדית בבית, במקום סגור שעליו יצויין בשלט: 'חמץ', כדי שלא יגשו אליו בטעות בפסח. את החמץ הזה אנו מוכרים לנכרי, ומכיון שהוא אינו שלנו, אין אנו עוברים איסור בהחזקתו. חשוב לדעת, שחמץ שלא נמכר לגוי ועבר עליו הפסח - אסור בהנאה גם לאחר הפסח!

איך מוכרים חמץ? ניגשים לאחד הרבנים שבאזור, או לבית חב"ד הסמוך, ושם מבצעים מעשה קניין של החמץ (רק למשך ימי הפסח, כמובן) לגוי מסויים, עימו עומד הרב בקשר. את המכירה הזו יש לערוך עד ליל בדיקת חמץ, שכן מיד בבוקר ערב פסח עורך הרב את המכירה לגוי.

לאלה שאין באפשרותם לגשת אל הרב למכור את החמץ, אנו מאפשרים להעביר הרשאה למכירת החמץ לרב באמצעות מילוי טופס זה.


מצווה לעורר שכנים ומכרים (אפילו מי שאינם מקפידים לשמור על כל דיני חמץ) להשתתף במכירת חמץ, כדי להימנע מאיסור "בל ייראה ובל ימצא" וכדי שהחמץ יהיה מותר באכילה אחרי הפסח.

שטר זה מיועד לשימוש פרטי. חנויות, מפעלים ובתי-אוכל זקוקים להדרכת ואישור הרבנות המקומית בעניין מכירת החמץ.
מכירת חמץ איננה כרוכה או מותנית בתשלום כלשהו, אלא במילוי התנאים האמורים ובהסכמה בלב שלם לביצוע המכירה. המכירה היא פעולה משפטית תקפה על-פי ההלכה, ולא "הערמה".