הגולגולת מגן העדן - בית חב"ד טבריה

הגולגולת מגן העדן

מנהל כללי

באחד ממסעותיו של אלכסנדר מוקדון הוא הגיע ליד מעיין ממנו הריח ריח מיוחד במינו.

"כנראה שמעיין זה נובע מגן עדן!" קרא אלכסנדר ומיהר ללכת לאורכו של המעיין עד שהגיע לפתחו של גן עדן.

הרים אלכסנדר בקולו וקרא: "פתחו לי, פתחו לי!"

אך בת קול השיבה לו: "זה השער לה', צדיקים יבואו בו" – רק צדיקים יכולים להיכנס בפתח הגן עדן.

לא ויתר אלכסנדר: "אני מלך ואדם חשוב, אנא תנו לי דבר-מה."

ומגן העדן יצאה גולגולת אדם.

לקח אלכסנדר את הגולגולת ושם אותה על כף המאזניים. על הכף השניה הוא הניח כסף וזהב ועדיין הגולגולת הייתה כבדה מהם.

שאל את החכמים: "מהי גולגולת זו?"

השיבו לו: "זו גולגולת של אדם, שתמיד מתאווה עוד ועוד ולעולם לא באה על סיפוקה!"

אמר להם אלכסנדר: "זאת מנין לכם?"

לקחו החכמים את הגולגולת וכיסו אותה במעט עפר ומיד הכריעו הכסף והזהב את הגולגולת. שכן ביום הפטירה, כאשר קוברים את האדם, שוב אין הוא מוסיף להתאוות לתענוגות העולם הזה.

)על פי מסכת תמיד, לב, א)

שני, 30 November -0001

Leave a comment

You are commenting as guest.

ארכיון כתבות

אודות הרבי מליובאוויטש

הבקשה, הברכה ופתק מאדם אלמוני באוהל: סיפורו של נס שקרה לאחרונה

מה קרה - ומה עושים - בראש השנה

בית חב"ד מזמין אתכם לבדוק מזוזות לקראת חודש אלול

מסר מהרבי, רגע לפני שד"ר ויקטור פראנקל התייאש

'אהל הרבי'

'אהל הרבי'

לאורך השנים, קיבל הרבי מאות מכתבים אישיים מידי יום, מכל סוגי האנשים. מנהיגים וסופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה וכלל ישראל התכתבו עם הרבי והפנו אליו את רעיונותיהם ולבטיהם וביקשו את עצתו וברכתו. גם כיום, רבבות המכתבים מוסיפים להגיע. גם מי שאינו יכול להגיע אל האהל, משגר את מכתבו (באמצעות הדואר, הפקס, או הדואר האלקטרוני) על מנת שיונח באהל. המכתבים מגיעים למזכירות המקום, ומועברים כל כמה שעות לאהל הרבי, מבלי שאיש יידע את תוכנם.

בית ספר חב"ד בנות

תלמוד תורה חב"ד בנים

שלוחי חב"ד בטבריה

שלוחי חב"ד בטבריה

הכירו אותם! שלוחי חב"ד בעיר טבריה

סיכום פרשת ניצבים: הברית עם בורא העולם

סיכום פרשת ניצבים: הברית עם בורא העולם

ביום פטירתו, משה רבינו מכנס את בני-ישראל ומכניס אותם בברית מיוחדת עם בורא העולם

בית חב"ד טבריה • רש"י 7 • טבריה • ישראל • 04-6721-080 • © כל הזכויות שמורות.